Sand dune in Sahara Desert south of In Salah, Grand Erg Occidental. Central Sahara Desert, Algeria, Africa

Sand dune in Sahara Desert south of In Salah, Grand Erg Occidental. Central Sahara Desert, Algeria, Africa
Sand dune in Sahara Desert south of In Salah, Grand Erg Occidental. Central Sahara Desert, Algeria, Africa
2021
Sand dune Sahara Desert south Salah Grand Erg Occidental. Central Algeria Africa African Travel Algerian