Kelp forest, Ancapa Island
Kelp buds
Diver under kelp
kelp bulbs
Weed silhouhette
Diver in Kelp forest
Diver silhouette in kelp
Diver silhouetted above kelp gulley
Diver in kelp
Divers in Kelp